ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σ.Δ.Α.)

ethniko sxedio diaxeirisis apobliton

Με βάση τη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) πριν από την έναρξη των εργασιών που αφορούν εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, ο εργολάβος οφείλει να υπογράψει μία σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπου θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά του.

Το ΣΔΑ (Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), που θα συντάσσεται, θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ποσότητα κατά βάρος των αποβλήτων, που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου ανά κατηγορία αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

Ανάλογα με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, που θα επιλέξει ο εργολάβος, θα μεταφέρει τα απάβλητα του έργου του στις αντίστοιχες συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της περιοχής του έργου. Η ΕΑΣΑ ΙΚΕ είναι μία σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων που συνεργάζεται με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

espa